CERTIFICERINGS- EN TOELATINGSCRITERIA

Studenten moeten aan de onderstaande criteria voldoen om in aanmerking te komen voor certificering:

Kosten: Volledige betaling van de cursuskosten voor aanvang van de opleiding. Bij afspraken over betalingsregeling, geldt de individueel gemaakte afspraak na goedkeuring van de leadtrainer.

Aanvullende lessen: Studenten dienen minimaal 20 Kundalini Yoga lessen gedurende of voorafgaand aan de opleidingsperiode te volgen, los van de yogalessen op de cursus. Deze dienen geregistreerd te worden en ondertekend door de docent.

Aanwezigheid: Studenten dienen alle lesdagen bij te wonen plus alle sadhana's op de trainingsdagen. Uitzonderlijke of bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een student een of enkele dagen niet kan bijwonen. Deze dagen kunnen bij de leadtrainer op een andere locatie gevolgd worden. Let op: de maximale duur van de opleiding om certificering te ontvangen is 2 jaar vanaf de startdatum.

Examen: Geslaagd zijn voor het schriftelijke of thuisexamen met een voldoende beoordeling. Als je het schriftelijke examen niet haalt, telt het thuisexamen mee voor certificering. Als je dit examen ook niet haalt, wordt gevraagd om extra opdrachten te voltooien voor certificering.

Cursuswerk: Voltooiing van een 40-daagse meditatie en bijhouden van een dagboek over de ervaring en voortgang. Het ontwerpen van twee afzonderlijke cursuscurricula; Eén lessenserie voor beginners en één gespecialiseerde serie. 

Belangrijke literatuur: Het cursusmateriaal.

White Tantric Yoga: Naast de hierboven beschreven cursuscriteria is het vereist dat de student ten minste één dag White Tantric Yoga heeft bijgewoond of bijwoont (ongeacht welk land). Deze eis kan worden vervangen door het bijwonen van 5 Rebirthing Kriya's - onderwezen door een gecertificeerde KRI Teacher Trainer.

Bekijk hier de actuele data van White Tantric Yoga.

**

Beleid voor gelijke kansen:

Hoewel we een beleid van non-discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, leeftijd of etniciteit naleven, behoudt de Kundalini Yoga Leraren Opleiding zich het recht voor om toelating te weigeren aan studenten op grond van algemene ongeschiktheid en om de voortzetting van de cursus te weigeren als gevolg van ongepast of discriminerend gedrag.